Ekološki certifikat


Obrt Tammy ishodio je ekološki certifikat certifikacijske kuće Austria Bio Garantie (ABG).

Naše ekološke proizvode certificirala je Austria Bio Garantie d.o.o.

Certificiranjem je utvrđeno da će obrt Tammy proizvoditi 3 ekološka proizvoda: eko lješnjak brašno, eko lješnjak ulje, eko lješnjak maslac čiji sastav je 100% ekološki lješnjak, bez ikakvih dodataka (aditiva) ili emulgatora. Sirovina koja je nabavljena za preradu posjeduje, a i buduće nabavke sirovine će morati posjedovati ekološki certifikat kako bi mogli biti dobavljač sirovine našeg obrta.

ABG je kao tijelo za nadzor proizvoda akreditirala Austrijska agencija za akreditiranje u skladu s ISO 17065 (prijašnja EN45011) još 1998.

Certificirani ekološki proizvodi podliježu EU eko uredbi (EK) 834/2007 u kombinaciji s Uredbom 889/2008 s važećim izmjenama i dopunama te relevantnim nacionalnim propisima.

Proizvod se smatra ekološkim ako njegove oznake, promotivni materijal ili dokumenti poduzeća kod potrošača ostavljaju dojam da su taj proizvod ili njegovi sastojci proizvedeni u skladu sa zahtjevima ove Uredbe.

Proizvod koji samo djelomično ispunjava zahtjeve Uredbe ne može se proglasiti ekološkim!

Ako se utvrdi zlouporaba važećeg certifikata, primijeniti će se odgovarajuća sankcija (Upozorenja, detaljnije vođenje evidencije i obveza izvještavanja; Dodatan nadzor; Isključenje serije proizvoda, podružnice poduzeća ili cijelog poduzeća; Isključenje poduzeća ili raskid ugovora o nadzoru).

Ishođenje ekološkog certifikata automatski podrazumijeva da su svi proizvodi i GMO-free.

 

Comments are disabled.