Halal certifikat


I zadnji u nizu – ponosni na naš Halal certifikat!

Halal kvaliteta predstavlja ukupnost karakteristika proizvoda ili usluga koje su u skladu s islamskim propisima i ispunjavaju zahtjeva kvalitete te su kao takvi dopušteni potrošačima hrane islamske vjeroispovijesti. Riječ Halal je arapska riječ koja znači čisto ili dozvoljeno i označava u islamu sve stvari i djela, koje su prema islamskom zakonu dozvoljene. Suprotno od halala je riječ haram koja znači zabranjeno tj. nedozvoljeno, te također postoji riječ mešbuh što znači sumnjivo. Mešbuh je haram dok se ne dokaže da je halal.

Halal mogu biti različite vrste proizvoda kao što su hrana, kozmetika, lijekovi i predmeti opće upotrebe. Znak halal može nositi bilo koji prehrambeni proizvod bez muslimanima zabranjenih sastojaka. No halal-proizvod je mnogo širi pojam pa postoji i halal-bankarstvo i ugostiteljstvo pa tako i hoteli s halal-certifikatom. Riječ Halal se najčešće koristi za hranu i prehranu propisanu u Kuranu. Halal kvalitetu isključivo može potvrđivati Islamska zajednica ili autorizirana certifikacija kuća koju za to ovlasti Islamska zajednica.

Sami proces dobivanja halal certifikata utvrđen je postupkom certificiranja halal kvalitete koja je sastavni dio halal norme.

Centar za certificiranje halal kvalitete najavljenim i nenajavljenim auditima, analizama gotovih proizvoda na prisutnost harama vrši provjeru poštivanja zahtjeva i mjera halal norme.

Cilj halal norme je praćenje proizvoda od polja do stola. To nije samo deklarativno, nego istinsko praćenje – kontrolira se čime se hrane životinje, kako se s njima postupa, kako se obrađuje finalni proizvod, nijedan segment nije izostavljen.

Proizvodi koji su dobili halal-certifikat podložni su kontroli bilo da se ona vrši u proizvodnim pogonima ili u za to određenim institutima gdje se obavlja analiza već certificiranih proizvoda na svinjsko meso, svinjsku mast i proteine, alkohol i GMO hranu.

U hrvatskoj je osnovan Centar za certificiranje halal kvalitete – http://www.halal.hr/.

 

Comments are disabled.